Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører

Jeg har jobbet som revisor siden 1981.

Mitt arbeid har bestått i å utføre revisjon og annen bistand til mindre virksomheter.

I tillegg til å være registrert revisor er jeg også autorisert regnskapsfører.

Mitt virke som registrert revisor består hovedsakelig av:

 • Lovpålagt revisjon
 • Frivillig revisjon, hvor selskapet i utgangspunktet kan velge vekk revisjon.
 • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon.
 • Revisjon med spesifikke formål, avhengig av foretakets spesielle behov.
 • Revisjon av avviklingsregnskap.

Svært mange av de foretak jeg er revisor for, er konsernselskaper med få eiere.

I tillegg til revisjon består mitt arbeid av rådgivning ved:

 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter.
 • Utarbeidelse av ligningspapirer.
 • Skatte og avgifts rådgivning.
 • Stiftelse og avvikling av selskap.

Mine regnskapsfører oppdrag består hovedsakelig av:

 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter.
 • Utarbeidelse av ligningspapirer.

I disse tilfelle utfører klienten selv løpende bokføring.
Jeg bistår likevel med regnskapsføring - ved få transaksjoner (holdingselskaper mv).

Ved samarbeidspartner er det også mulig å gi:

 • bistand med verdsettelse av virksomhet.
 • bistand med overdragelse av virksomhet.
 • bistå med å skaffe juridisk bistand etter behov.
 • opprydding i regnskaper.

Revisor Arendal

Når du er på jakt etter revisor er det en del ting du bør tenke gjennom før du velger. Revisoren spiller en nøkkelrolle i din bedrift, og da ønsker du en revisor med lang erfaring og god forståelse av regelverket. Dette kan spare bedriften din for mye penger i form av skatter og avgifter, men også finanskostnader gjennom god rådgivning.

 

Revisorens rolle

Revisor skal være allmenhetens tillitsperson og en uavhengig part som kontrollerer at bokførings, regnskaps og skattelovningen mm etterleves av bedriften. Det er derfor viktig at revisor ikke har bindinger til foretaket eller interesser i foretaket som skal revideres. Dette gjelder også for ledende personer i foretaket. Reglene rundt uavhengighet gjør at brukerne av dine regnskaper kan ha tillitt til informasjonen er objektiv, noe som er gunstig når bedriften eksempelvis trenger finansiering.

 

Kunnskap på skatt og avgiftsområde

En god revisor har betydelig kunnskap på skatte og avgiftsreglene. Å ha spisskompetanse på dette kan spare bedriften din for store penger. Det har vært mange skrekkhistorier i media de siste årene om bedrifter som har gjort feil på skatte og avgiftsområde og dermed fått store bøter eller betydelig straffeskatt. Mange næringsdrivende velger bort revisor uten å ha tilstrekkelig internkontroll og risikerer da store krav. Regelverket kan være omfattende, men en god revisor loser deg gjennom og sørger for at du betaler den skatten du etter loven skal, men ikke mer.

 

Viktig med god rådgivning

Gode råd er dyre sier ordtaket, dårlige råd er enda dyrere er vår påstand. Som næringsdrivende trenger man input fra ressurspersoner med erfaring, det kan spare deg for mye penger. Revisoren har erfaring fra mange andre klienter, som kan komme din bedrift til gode. Som revisor har man streng taushetsplikt, men erfaringer kan deles på generelt grunnlag.

Revisor med kjennskap til Arendals næringsliv

Revisor Ivar. Kr Sandvik har drevet egen revisjonsvirksomhet i Arendal siden 1998, gjennom alle disse årene har han tilegnet seg stor kunnskap om næringslivet i regionen. Lokal forankring er viktig fordi næringslivet er så forskjellig ulike steder i landet. Det har gitt han stort innblikk i de bransjer dominerer lokalt og danner grunnlag i best mulig rådgivning.

 

Penger å spare

Timeprisene varier voldsomt i markedet fra 1200,- til 1800,- pr time. Revisor Sandvik har valgt å legge seg i det rimelige skitet med en timepris på 1000-1400, avhengig av oppgavens art-.

For Sandvik er gode kunderelasjoner viktig, for å beholde kunden. Med et stabilt kundeforhold, vil revisor også over tid, se det enkelte selskaps spesielle behov,

For kunder i vekst, har arbeid med automatisering av regnskapsprosessene vært viktig., hvor Sandvik har kontakter med leverandør, som ønsker å gå over til programmet 24 Seven Office.

 

 

 En stabil kundemasse over mange år, da sparer man penger på markedsføring og man kan konsentrere seg om det man er best på, nemlig revisjon.

 

Jeg sparte 50 000,- pr år når jeg byttet til revisor Sandvik på konsernet

 

                                                                               Jahn Roald Johansen, daglig leder Favør Eiendom AS

 

Godt grunnarbeid er viktig

Klienter som kommer med et ferdig regnskap hvor alt av avstemminger ligger klart, vil også få et gunstig revisjonshonorar. Da kan revisor jobbe kun med revisjonen og slipper å innhente så mye dokumentasjon selv. Opprydning i regnskapsrot kan fort bli dyrt og det er derfor viktig å rydde opp i slikt før man tar turen til revisor. En regnskapsfører vil kunne ryddet opp i rotete regnskaper mye billigere enn det en revisor vil.

 

Gir din bedrift større tillitt

På hvilken måte kan din bedrift spare penger på å bruke en god revisor? Vi har vært inne på hvor viktig det er å ha kontroll på skatte og avgiftsområdet for å unngå tap. Men revisjon kan også føre til lavere finanskostnader. Bankene ønsker å redusere risikoen i sine utlåneengasjementer, og et revidert regnskap kan redusere denne risikoen betraktelig. Mange banker som f. eks Husbanken krever at selskapet har revisor for å kunne yte lån. Kun en mindre besparelse på bankens rentemargin vil dekke opp mye av et revisjonshonorar. Vår erfaring er at det er spesielt relevant for nyetablerte bedrifter som skal finansiere større prosjekter. Etter hvert som banken blir mer kjent med selskapet ditt blir denne effekten mindre viktig.

 

Vi vil gjerne høre fra deg når du trenger revisor Arendal.