Registrert revisor Ivar Kr. Sandvik

Jeg har jobbet som revisor siden 1981.

Mitt arbeid har bestått i å utføre revisjon og annen bistand til mindre virksomheter.

I tillegg til å være registrert revisor er jeg også autorisert regnskapsfører.

Mitt virke som registrert revisor består hovedsakelig av:

 • Lovpålagt revisjon
 • Frivillig revisjon, hvor selskapet i utgangspunktet kan velge vekk revisjon.
 • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon.
 • Revisjon med spesifikke formål, avhengig av foretakets spesielle behov.
 • Revisjon av avviklingsregnskap.

Svært mange av de foretak jeg er revisor for, er konsernselskaper med få eiere.

I tillegg til revisjon består mitt arbeid av rådgivning ved:

 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter.
 • Utarbeidelse av ligningspapirer.
 • Skatte og avgifts rådgivning.
 • Stiftelse og avvikling av selskap.

Mine regnskapsfører oppdrag består hovedsakelig av:

 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter.
 • Utarbeidelse av ligningspapirer.

I disse tilfelle utfører klienten selv løpende bokføring.
Jeg bistår likevel med regnskapsføring - ved få transaksjoner (holdingselskaper mv).

Ved samarbeidspartner er det også mulig å gi:

 • bistand med verdsettelse av virksomhet.
 • bistand med overdragelse av virksomhet.
 • bistå med å skaffe juridisk bistand etter behov.
 • opprydding i regnskaper.